در شب یلدا نیازمندان و محرومین را دریابیم، زیرا مهربانی فرهنگ ماست… فرهنگ ایرانی اسلامی همیشه و در همه جا به دستگیری از نیارمندان زبان زد بوده است، هر یک از ما جزئی از این فرهنگ هستیم که میتوانیم با حرکتی هر چند کوچک و ناچیز در جهت دستگیری از نیازمندان در این شب دلی را بدست آوریم و در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهر و محبت گام برداریم. یلدا، به عنوان یکی از آیین های سنتی ایران باستان در واقع نام بلندترین شب سال و آخرین شب از پاییز است.بنابراین رسم کهن، دوستان و خویشاوندان گرد هم آمده و شب را در کنار هم با پذیرایی های مخصوص این شب چون آجیل شب یلدا، انار و هندوانه می گذرانند. در این میان این حدیث از حضرت رسول اکرم (ص) که می فرمایند:

«برترین اعمال از نظر خداوند، خنک ساختن دل های سوخته تشنگان و سیر کردن شکم های گرسنه است. سوگند به آن که هستی محمّد در اختیار اوست، به من ایمان نیاورده آن که سیر بخوابد و برادر مسلمان یا همسایه اش گرسنه باشد»
هر ایرانی و مسلمان را بر این می دارد تا این شب را بهانه ای سازد برای محقق کردن امر مهم انفاق و مسرور کردن دل افرادی که به دلیل اقتصادی توانایی جشن گرفتن این شب را ندارند.  

منتظر کمک های شما خیرین عزیز هستیم