چگونه در سایت کمک مالی کنید؟

شماره حساب انجمن: ۱۱۵۰۹۵۰۱/۰۱، نزد بانک ملت، شعبه بیمارستان قلب
شماره کارت انجمن: ۶۱۰۴۳۳۷۷۲۹۱۴۰۴۴۰

آدرس دفتر مرکزی شما کجاست؟

خیابان ولیعصر، بعد از نیایش، خیابان عاطفی پور غربی، پلاک ۱۱۲، طبقه اول، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۵۵۵۹۴