نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت انجمن خیریه قلب چیست ؟

عاای
خوب
بد
متوسط

اوقات شرعی
تقویم
قوانین و مقررات


حقوق قانونی وب‌ سایت

۱ - مطالب وبسایت انجمن خیریه قلب ایران صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی انجمن و جهت کمک به بیماران نیازمند قلبی عروقی  می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به انجمن خیریه قلب ایران بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به انجمن ممنوع می باشد.

۳ - انجمن خیریه قلب ایران با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک انجمن خیریه قلب ایران و یا تبلیغ برای انجمن خیریه قلب ایران در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت انجمن خیریه قلب ایران  انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی انجمن خیریه قلب ایران غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -انجمن خیریه قلب ایران به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.

در این قسمت مواردی از اساسنامکه انجمن خیریه قلب ایران که به عنوان قوانین و مقررات آن است ذکر می شود:

نوع فعاليت : كليه فعاليتهاي انجمن خيريه قلب ايران غير سياسي، غير تجاري ، غير انتفاعي و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران ، دقيقاً جمهوري اسلامي ايران ، دقيقاً طبق اين اساسنامه خواهد نمود. ضمناً انجمن از نوع موسسات مذكور در بند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقي ميگردد.

تبصره 1:

  هيچيك از مؤسسان، هيئت امناء ، مديران  و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هئيت امناء ومديران مؤسسه حق معامله با انجمن را ندارند و مؤسسان و صاحبان سرمايه هيچ گونه حق برداشت شخصي و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي از مؤسسه را جهت خود يا وابستگان طبقات اول و دوم را  ندارند.

 ماده 3

محل : مركز اصلي  انجمن  استان تهران هرستان تهران  به نشاني:  تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190 تلفن 22663209  واقع است و درصورت لزوم ميتواند پس از موافقت مرجع صدور مجوز در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه ، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

 ماده 4

تابعيت : انجمن  تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسي و جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند و بنام انجمن حق فعاليت سياسي له يا عليه احزاب و گروههاي سياسي نخواهند داشت.

 

ماده 5

مدت:  فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود ميباشد.

 ماده 6

دارايي اوليه:  انجمن  اعم از منقول و غير منقول مبلغ  9 ميليون  ريال مي باشد كه توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار  انجمن  قرار گرفته است.

ماده 7

تبصره :. هيأت مؤسس بعد از تأسيس و معرفي هيأت امناء از بين خود و يا ديگران بعنوان مؤسس مسئوليتي در انجمن  نخواهند داشت

      هيأت مؤسس عبارتند از:

رديف

نام نام خانوادگي

نام پدر

آدرس

تلفن

امضاء

1

دكترفريدون نوحي بزنجاني

نادعلي

تهران- خيابان وليعصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

2

دكتر سعيد شكوه صارمي

حسن

تهران- خيابان وليعصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

3

دكتر مجيد ملكي

عبدا...

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

4

دكتر احمد محبي

حسين

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

5

دكتر سيف ا... عبدي

قربان

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

6

دكتر سعيد حسيني

سيد جلال

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

7

دكتر سيد محمود معراجي

سيد محمد كاظم

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق 190

22663209

 

8

دكتر سيد حسن ميرمحمد صادقي

سيد جعفر

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق190

22663209

 

9

شكور پريزان

غفور

تهران- خيابان ولي عصر- بيمارستان قلب شهيد رجائي- طبقه سوم- اطاق190

22663209

 

ماده 8

اهداف انجمن خيريه عبارتند از :

1-  كمك به بيماران نيازمند در زمينه آموزش ، درمان و پيشگيري قلبي عروقي

2-  اهتمام در آموزش بيماران قلبي و نيز افراد جامعه در جهت كاهش بيماري هاي قلبي از طريق چاپ جزوات و رسانه هاي همگاني

3-  كمك به ارتقاء بهداشت قلب و عروق و پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در كشور

4-  كمك و همكاري با انجمن قلب در چهار چوب اهداف انجمن

5-  كمك و همكاري با موسسات داخلي و خارجي كه موثر در حصول به اهداف انجمن باشد

6-  كمك به فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي – درماني در زمينه بيماريهاي قلب و عروق جهت ارتقاء آموزشي پژوهشي – درماني

7-  همكاري در امر بازتواني و نوتواني بيماران قلبي از طريق واحد هاي موجود يا ايجاد آن

8-  همكاري با واحدهاي بانك ملت از طريق واحدهاي موجود يا ايجاد آن

 ماده 9

 طرحها و برنامه ها و ساير اقدامات

طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و بنحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد و پس از كسب موافقت و با نظارت وزارتخانه يا سازمان دولتي زيربطبه مرحله اجرا در خواهد آمد.

 ماده 10

فعاليت اعضاء اعم از هيأت موسس ، هيأت امناء، هيأت مديره ، مدير عامل و قائم مقام وي و بازرسان افتخاري بوده و اعطاي هر گونه تسهيلات از امكانات مؤسسه براي اعضاء ممنوع است.

 

تبصره:

 هيأت امناء مي تواند با تصويب و تشخيص اكثريت اعضاء 10% از درآمد مؤسسه را با توجه به فعاليت تمام وقت مديرعامل بعنوان حقوق و پاداش و به ديگر اركان انجمن بلحاظ تلاش مضاعف در راه رسيدن به اهداف در نظر گيرد.

 

فصل دوم _ اركان

ماده 11

اركان  انجمن  عبارتند از :

1- مجمع عمومي هيأت امناء

2- هيأت مديره

3- مدير عامل 

4 - بازرسان

 

الف_ مجمع عمومي هيأت امناء :

ماده 12

مجمع عمومي هيأت امناء به تعداد 9 نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي باشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل ميشود.

 

تبصره :

 در صورت استعفا يا فوت هر يك از اعضاء هيأت امناء عضو جانشين، در اولين جلسه تعيين و انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 13  

  *مجمع عمومي عادي هيأت امناء سالي يكبار در خرداد ماه تشكيل خواهد شد براي رسميت حضور نصف بعلاوه يك عضو، جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق با اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد.

 * دعوت براي مجامع عمومي كتبي بوده و حداقل تا 15 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع كليه اعضاء خواهد رسيد در صورتيكه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم  به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي عادي هيأت امناء ممكن است بنا به ضرورت قبل از سررسيد مجمع عمومي عادي بصورت فوقالعاده در اموري كه از وظايف مجمع عمومي عادي است به تقاضاي هيأت مديره، بازرس (بازرسان) يا يك سوم اعضاي هيآت امناء تشكيل گردد.

 

 ماده 14

 

وظايف مجمع عمومي عادي هيأت امناء :

 

1-  انتخاب اعضاي هيأت مديره ( اصلي و علي البدل)و بازرسان ( اصلي و علي البدل)

2-  استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس (بازرسان)

3-  تعيين خط مشي كلي

4-  بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات هيأت مديره

5-  تعيين عضو جانشين هيأت امناء طبق مندرجات ماده 13

6-  تصويب ترازنامه و بودجه

7-  تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها

 

ماده 15

 مجمع عمومي فوقالعاده هيأت امناء با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

1-  با درخواست هيأت مديره يا بازرس.

2-  با درخواست يك سوم از اعضاء هيأت امناء.

 

تبصره:

  مجمع عمومي فوق العاده هيآت امناء تمام شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.

ماده 16

 وظايف مجمع عمومي هيأت امناء فوق العاده :

1-  تصويب تغييرات اساسنامه

2-  بررسي و تصويب يا رد انحلال.

3-  عزل بعضي از اعضاء يا كل اعضاء هيأت مديره و بازرسين، قبول و بررسي استعفاء اعضاء هيئت مديره و بازرسين و انتصاب اعضاء علي البدل و تعيين كسري اعضاء تا سررسيد مجمع عمومي عادي.

4-  تغيير نشاني.

5-  افزايش يا كاهش سرمايه.

 ماده 17

مجامع عمومي هيأت امناء توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و يك ناظر اداره مي شوند.

 

تبصره:

 اعضاء هيأت رئيسه نبايد از بين كانديده هاي هيأتمديره و بازرسانباشندوبا اعلام قبول نامزدي خود در مجمع عمومي هيأت امناء انتخاب خواهند شد.

 ماده 18

انجمن داراي هيأت مديره اي مركب از حداقل 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل خواهد بود در صورتيكه درآمد و هزينه هاي انجمن از طريق اعضاء تأمين شود اين تعداد مي تواند به 3 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل تقليل يابد.

 

تبصره 1 :

 جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق معتبره خواهد بود.

 تبصره 2 :

 شركت اعضاء هيأت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

 تبصره 3 :

  انتخاب مجدد هيأت مديره بلامانع است.

ماده 19

در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاءهيأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيأت مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 20

هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هرماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوي كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد بود.

* فاصله بين ابلاغ دعوتنامه و يا تلفن با تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 21

 اعضاء هيأت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را آئين نامه داخلي مشخص مينمايد.

ماده 22

 هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است حداكثر سه ماه قبل از پايان تصدي خود را از مجمع عمومي عادي هيأت امناء بمنظور انتخاب هيأت امناء بمنظور انتخاب هيأت مديره جديد دعوت نمايد هيأت مديره حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اعلام خواهد نمود.

ماده 23

 هيأت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات هيأت امناء ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل به غير.

بطور كلي هيأت مديره ميتواند هر مقدار معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب هيئت امناء مي باشد بنام انجمن انجام دهد.

تبصره 1 :

 جز درباره موضوعاتيكه بموجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن در صلاحيت هيأت امناء است. هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بررعايت اهداف انجمن دارا ميباشد.

 

تبصره 2 :

 هيأت مديره ميتواند از بين خود يا خارج يك نفر شخص حقيقي ايراني و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد.

مدير عامل بالاترين مقام اجرائي هيئت مديره است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض ميگردد نماينده قانوني انجمن محسوب شده و از طرف هيئت مديره انجمن حق امضاء دارد.

 

تبصره 3:

اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش درهيأت مديره بيشتر نخواهد بود ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسناماه بلامانع ميباشد.

 تبصره 4:

 كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به امضاء مدير عامل باتفاق يكي از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر انجمن معتبر است.

رئيس هيأت مديره ، نايب رئيس ، خزانه دار ، مدير عامل

 

ج_ بازرسان

ماده 24

هيأت امناء يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره :

 انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده 25

 

وظايف بازرس بشرح ذيل مي باشد:

1-  بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي هيات امناء.

2-  مطالعه گزارش سالانه هيلت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع هيات امناء.

3-  گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به هيات امناء.

4-  اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار هيات امناء گذاشته اند.

تبصره:

 بازرس مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيات مديره شركت نمايد.

 ماده 26

بازرس مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوقالعاده هيأت امناء را نمايد

ماده 27

در صورت فوت يا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

 ماده 28

هيات مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي هيات امناء تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود.

 فصل سوم- بودجه و مواد متفرقه :

ماده 29

بودجه : انجمن از طريق دريافت هدايا ، اعانات، قبول وصيت، وقف، حبس، فعاليت هاي مجاز در چارچوب اهداف و ساير كمكهاي مردمي ، دولتي يا بين المللي تءمين مي شود.

 

 تبصره1:

انتشار و فروش قبض جهت اخذ كمك هاي مردمي در معابر و اماكن عمومي و خصوصي ممنوع است.

تبصره2:

 برپائي چادر و نصب صندوق در معابر عمومي پس از تائيد شهرداري منطقه و با اطلاع كتبي به نيروهاي انتظامي امكان پذير است.

 تبصره3:

نصب صندوق صدقات در اماكن خصوصي با موافقت كتبي مالك يا مالكين بلامانع است.

 تبصره4:

 كمكهاي نقدي افراد بايد از طريق سيستم بانكي به حساب مؤسسه منظور يا در قبال ارائه رسيد در محل مؤسسه دريافت شود و كمكهاي جنسي نيز در قبال ارائه رسيد به اهداء كننده صورت گيرد.

 تبصره5:

هرگونه كمكهاي ( خارجي ) بينالمللي قبل از دريافت بايستي بانظر مرجع صدور مجوز صورت گيرد و شرح كمكهاي دولتي بايستي بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

 

 *فعاليتهاي مجاز به فعاليتهاي قانوني كه بر اساس ضوابط و مقررات جاري كسب درآمد صورت مي گيرد گفته مي شود مشروط به اينكه اين درآمد پيرامون فعاليت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذيرد و به لحاظ غير تجاري بودن مؤسسه هر گونه عملي و دادوستدي كه در كلمه تجارت صورت گيرد ممنوع است.

 ماده 30

هيچيك از اركان انجمن اعم از هيئت امناء، مديره، مدير عامل، بازرسين حق معامله، برداشت يا تخصيص درآمد انجمن  مؤسسه را بهنفع خود يا ديگران نخواهند داشت و كليه درآمدهاي مؤسسه صرفا" جهت تقويت بنيه مالي انجمن و در راستاي اهداف هزينه خواهد داشت.

تبصره:

 تخطي از مواد 29 و 30 اساسنامه سوء استفاده مالي محسوب و مرتكب يا مرتكبين برابر قوانين جزائي كشور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

 ماده 31

درآمد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1:

 كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي انجمن در حساب مخصوصي بنام انجمن خيريه قلب ايران نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.

تبصره 2:

سال مالي 29/12 هر سال منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود.

ماده 32

 بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارايي و نيروي انتظامي در هر مقطع از زمان صلاح بدانند مي توانند از كليهدفاتر و امور داخلي انجمن بازديد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفي برابر مقررات برخورد نمايند.

 ماده 33

 انجمن مي تواند آئين نامه اجرايي اين اساسنامه را تهيه و بعد از تصويب هيات مديره و تائيد مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد.

 ماده 34

 كليه مدارك، پرونده ها، نوشتجات، در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.

مكاتبات رسمي انجمن به امضاء رئيس هيات مديره در دفاتر مخصوص و در غياب او نايب رئيس هيات مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره:

 مصوبات و صورتجلسات هيات امناء و هيات مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبتو به امضاء اعضاء ذيربط خواهد رسيد.

 ماده 35

 هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه و صورتجلسات انجمن در صورتي معتبر است كه به تائيد نيروي انتظامي ذيربط رسيده باشد.

 ماده 36

 محل مؤسسه و اقامتگاه اعضاي هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع نيروي انتظامي ذيربط برسد و ماداميكه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 37

 انجمن داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيات امناء برابر مقررات تهيه خواهد شد.

تبصره:

 هيات مديره در حفظ و حراست از پروانه فعاليت، مهر و آرم مسئوليت قانوني دارد و در صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهي در روزنامه تعيين شده به نيروي انتظامي ذيربط اطلاع داده شود.

 

ماده 38

 انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده 5 نفر به عنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهيها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم ( اعم از منقول و غير منقول ) دارايي انجمن را با تصويب مجمع عمومي و تحت نظارت كميته اي مركب از نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و نمايندگان و وزارت امور اقتصاد و دارايي و نيروي انتظامي به يكي از مراكز غير انتفاعي عام المنفعه داخل كشور واگذار نمايد. هيات مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اموال و املاك واگذار شده را به مراجع ذيربط ارائه نمايد.

 ماده 39

 انتشار هرگونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام مي شود.

  ماده 40

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 ماده 41

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 24 تبصرهدر نشست مورخ 15/4/87 هيات مؤسس به تصويب رسيد.

www.ihc.org.ir تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن خیریه قلب ایران می باشد ©